Hotel Transylvania (2012)
Giờ mới xem được film này :)) cười chết đi được.
Phim rất tuyệt :x Xem xong muốn mai, ngày kia ra đường gặp ngay Zing của mìnhhhh :)))))
Chỉ Zing 1 lần duy nhất trong đời nên xúc tiến nhanh thôiiiiiii :x

Hotel Transylvania (2012)

Giờ mới xem được film này :)) cười chết đi được.

Phim rất tuyệt :x Xem xong muốn mai, ngày kia ra đường gặp ngay Zing của mìnhhhh :)))))

Chỉ Zing 1 lần duy nhất trong đời nên xúc tiến nhanh thôiiiiiii :x